Con el apoyo de:

Esta empresa ha recibido una subvención de la Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement. Direcció General d’Indústria, al amparo de l’Ordre EMC778/2020 de 9 de junio para Empresas del sector industrial afectadas por el COVID-19.